Calliope

Article

August 10, 2022

Kalliope (in greco: Καλιόπη 'skönstämmig' ), med latino stavning anche Calliope, i latino och svenska betonat på i:et, var i grekisk mythologi elegiens eller kärleksdiktens och den epicska poesins musa. Hon är den main av muserna och var den som medlade i conflicten om Adonis mellen Aphrodite och Persefone. Presentazione di I konsten Kalliope vellmen med en skrivtavla. Kalliope è la figlia di Zeus e Mnemosine. Hon hade flera Söner med Apollon, varav en var sångens gud, Orfeus.

Referente

Martin P:N Nilsson, Olympen, Hugo Gebers Förlag, Stoccolma 1919.